Eğitim Teknolojileri

Eğitimde Belgelemenin Geleceği

Eğitim belgelerinin geleceği gerçekten anlayabilmek için, öncelikle bu belgelerin bugün ne anlam taşıdığını ve insan ihtiyaçlarını anlamak gerekiyor. En genel tanımıyla, eğitim belgeleri kişilerin bir etkinlik, ders, kurs, lisans, ve benzeri programları bitirdiğini kanıtlayan ve gösteren araçlardır. Basılı ya da dijital formdaki sertifika, rozet veya diplomalar bunların örnekleridir.

Peki bu belgeler gerçekten önemli mi?

Eğitim hayatındaki ilerlemenin iş bulmada giderek kritikleştiği şu dönemde, eğitim belgeleri akademik ve eğitim hayatından kazanılan yeterliliklerin bir kanıtı görevinde. Bu niye mi önemli? İş dünyasının bununla başarmak istediği şey, faaliyetleri için en doğru yeteneklere sahip kişileri bulmak ve bu noktada bu belgeler önem kazanıyor. Bu belgeler edinilen beceri ve yeterliliklerin göstergesi haline gelmeleriyle günün sonunda iş hayatına girmek isteyenler için bir zorunluluk halini alıyor.

Gerçekten rollerini yerine getirebiliyorlar mı?

Maalesef ki hayır. Geleneksel yollarla üretilmiş belgelerin hepsinin belirli sınırlandırmaları var. Temsil ettikleri eğitim faaliyetinin başlığı veya üstten bakışını iletmekten öteye gidemiyorlar. İş dünyası bireylerin yeteneklerini değerlendirmenin yollarını ararken bu noktaya kadar bulunabilen en iyi çözüm bu olmuş. Bu noktada yalnızca sığ bilgiler sağlayabilen eğitim belgeleri rolünü tam manasıyla yerine getiremiyor.

Peki ya gelecek?

Kısaca bahsettiğim üzere bir konseptin geleceğini görebilmek için insan ihtiyaçlarını anlamak gerek. Tam olarak bu ihtiyaçlar eğitim belgelerinin son yıllarda değişime uğramasına neden oldu. Belgeleri daha kullanışlı ve ihtiyaçlara cevap veren hale getirecek çözümler üretildi. Bu sayede, belgeler ilişkili oldukları eğitimler hakkında daha çok bilgiyi içerir hale geliyorlar. Örnek olarak, Sertifier’ın “Akıllı Sertifika” konseptinde sertifikalar yani eğitim belgeleri, eğitim içerikleri, kazanılan yetenekler, eğitimi veren kişi, harcanan saat ve benzeri pek çok detay bilgi içeriyor. Bu şekilde, insan kaynakları yönetimine çok faydalı olacak bir şekilde, insanın çok niş alanlardaki becerisini anlayabilmeyi sağlıyor. İş dünyasının en baştan tanımlamak istediği mesele de bu.

Bu süreç dijitalleşme ile mümkün. Bu derece çok bilgiyi kağıtta muhafaza etmek her zaman geçerli bir değer yaratmasa da, izi sürülebilir ve kolay ulaşılabilir dijital bir formda çok geniş olasılıklar doğuran bir durum oluşmakta.

Bunun geleceğin küçük bir önizlemesi olduğunu söylemek mümkün. Bu gelecekte üniversite diplomanız size tüm üniversite hayatınız, üniversitede kazandığınız yetenekleriniz ve deneyimlerinizi içeren bir dijital belge olarak veriliyor. Kendinizi ve yapabildiklerinizi anlatmak için uğraşmanıza gerek yok, bunu sizin için yapan çok basit bir araç var. Yarattıkları kesinlikle beraber bu araçlar aynı zamanda iş ve yetenek uyumunu maksimize edip olumlu ekonomik etki de yaratacaklar.

Ege Yalçınkaya

Hi there, this is Ege, I’m the GM of Sertifier Inc. where we are on a mission to make education accessible for all.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *