Eğitim Teknolojileri

Uzaktan Eğitimin Geleceği

Covid 19 pandemi krizinin getirdiği kısıtlamalar ile birçok iş yeri home office çalışma modelini benimserken okullar ise uzaktan eğitim modeline hızlı bir geçiş yapmıştır. İki model de zaman ve mekân zorunluluğunu ortadan kaldırmaktadır. Böylece insanlar dünyanın neresinde olursa olsun işini yapabiliyor ve okulunu okuyabiliyor hale gelmiştir. Bu hızlı adaptasyon beraberinde hızlı bir teknolojik gelişme dönemini de gündemimize getirmiştir. Uzaktan eğitim sisteminin teknolojik gelişmelerle eş zamanlı olarak ilerleme kaydettiği ortadadır. Sağladığı avantajlar göz önünde bulundurulduğunda yakın gelecekte en önemli eğitim verme şekillerinden biri haline gelecektir.

Uzaktan eğitim, aslında yıllardır beyaz yakalıların boş zamanlarında katıldığı online eğitimlerden ve açık öğretim üniversitelerinden aşina olduğumuz bir sistemdir. Günümüzün getirdiği koşullar sebebi ile şimdi bütün dünya tarafından bilinen ve uygulanan bir sistem haline gelmiştir. Okul okumak için bir bilgisayar ve internet bağlantısı dışında bir şeye ihtiyacınızın olmaması da cabasıdır. Öğrenciler artık okulun belirlediği ders saati, yemek saati ve molalarına uymak zorunda değildir. Yani öğrenci istenen zamanda değil, müsait olduğu ve istediği zamanda, istediği yerden eğitime ulaşabilmektedir. Uzmanlara göre bu durum bireysel farkındalığı arttırırken sorumluluk alma duygusunu geliştirmektedir.

Uzaktan eğitime geçisin bu denli hızlı olması birçok eğitimcinin gündemine eğitimde kalitenin düşmesi problemini getirmiştir. Dikkat edilmesi gereken husus ise verilen bilginin değil bilginin aktarılma yönteminin değişmesidir. Uzaktan eğitimin geleceği de bu bilgilerin doğru metotlarla aktarılmasına bağlıdır. İletişimin eksiksiz yerine getirilmesi sonucu derslere katılım oranlarının yüksek olması sistemin başarı ölçütlerinden biridir. Uzun yıllardır gelişmiş ülkelerde kullanılan bu yöntem birçok insan tarafından öncelikli tercih olarak seçilmiştir. Normal koşullarda yüz yüze eğitimin alternatifi olarak görülen uzaktan eğitim modelinin günümüzde örgün eğitimin yerine de kullanılabileceği kanıtlanmıştır.

Uzaktan eğitimin faydalarını birkaç maddede sıralamak gerekirse:

 • Öğrenci merkezli eğitim modelini benimser.
 • Fiziksel olarak engeli bulunan öğrencilerin de aynı kalitede eğitim almasına sağlar.
 • Kapasite sınırını ortadan kaldırır.
 • Her öğrencinin kendi öğrenme hızında öğrenmesine olanak verir.
 • Çalışmak zorunda olup eğitimine devam edemeyen öğrencilerin uygun vakitlerinde eğitimlerine devam etmelerini sağlar.
 • Eğitimin önündeki ekonomik engeller ortadan kaldırılır.
 • Bilgiye hızlı ve kolay erişim sağlar.
 • Evlilik, askerlik, çocuk doğurma gibi sebeplerden eğitimine ara veren veya eğitimini tamamlayamayan bireylerin eğitimlerini tamamlamalarına imkân sağlar.
 • Eğitmenlerle iletişimi kolaylaştırır.
 • Mekân ve zaman sorununu ortadan kaldırarak eğitime 7/24 erişim imkânı yaratır.
 • Yeni teknolojilerin eğitimde kullanımını arttırır.

Uzaktan eğitim modelinin sağladığı avantajlar göz önünde bulundurulduğunda katılım oranının artacağını tahmin etmek çok da zor değildir. Değişen dünya düzeninin getirdiği teknolojik gelişmeler önümüzdeki yıllarda bu sisteme olan erişimi kolaylaştıracak ve daha da ulaşılabilir bir hale getirecektir.

Barış Bingöl

Barış Bingöl is the Chief Marketing Officer at Sertifier Inc. and works each day to build bridges between their products & services and the individuals & institutions that benefit from them.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *