Eğitim Teknolojileri

Şirket Eğitimlerini Dijital Sertifikalar İle Destekleyin

Şirket Öğrenme Kültürü şirketten şirkete değişim gösterebilse de günümüzde temel amaçlarından biri çalışanlarının hizmet verdikleri şirketlerinden geri dönüş alabilmeleri, çalışırken gelişebilmeleri ve bu duruma ek olarak dijital sertifikalar ile çalışan öğrenim takdir süreçlerini desteklemekten geçer. Bu süreci şirket yapısına ve kültürüne entegre ederken günümüzde sıkça akıllı sertifika sistemlerinden yararlanılmaktadır ve buna ek olarak çalışanları Dijital Sertifika ve Dijital Rozetler ile motive edip işlerine olan bağlılıklarını artırmak iyi bir seçenek olabilir. Bu süreçler dışında şirketin içinde herhangi bir terfi ya da iş tanım değişikliği olduğunda da adaptasyon sürecinde sertifikasyon süreci aday için çok önem taşımaktadır. Şirket öğrenme kültürü kendi içinde şirketin yapısına bağlı olarak belirli motifler taşır. Bu motifler şirketin ek olarak olmasını istediği çeşitli öğrenim kazanımları ile desteklenir. Bütün bu öğrenim sürecini ve kültürünü kendi içinde şekillendirirken şirketlerin içinde bulundukları kültürlerin paylaşımına da önem vermeleri gerekmektedir. Şirket içinde kendini geliştirebilen, rahatça eğitim alabilen bir çalışan şirketinin adını prestijli bir şekilde sosyal medya ya da iş ile alakalı platformlarda paylaşabilmelidir.

Dijital sertifikalar şirket öğrenme kültürü ile çalışanların hayatına giren bu eğitim ve gelişim sürecini daha kolay paylaşılabilir ve görünebilir yaparak şirketin kendi kültürünü ve çalışan için sahiplenilmesini kolaylaştırır ve buna ek olarak çalışanı üzerinden kendi ismini ve markasını da insanlara duyurabilir. Günün sonunda şirketinin kendisine değer verdiğini düşünen çalışanlar şirketleri için daha efektif çalışıp verimli olmaya yatkındırlar. Sertifikalar ve rozetler çalışanın şirket bağlılığı için önemli olmasıyla birlikte çalışanın kendi rolünde derinleşmesi için de önem arz etmektedir. Çalışan kendi Linked-In profilinde kazandığı sertifikayı ya da rozeti paylaşıp bağlantılarına sunduğunda insanlar çalışanın bu başarısını şirketinin ona sunduğu bu imkanla bağdaştırma eğiliminde olurlar. Bu gibi durumlar özellikle şirketin ileriki bir iş arayışında başvuran adaylar için önem taşımaktadır. Başvuru yapan aday gördüğü bu imkanlar üzerinden şirket hakkında olumlu düşüncelere sahip olabilir ve şirket öğrenme kültürüne paralel şekilde başvurularını güvenle gerçekleştirebilir. Aynı zamanda işe alındıktan sonraki hazırlık süreci de şirket öğrenme kültürü ile  doğrudan ilişkilidir.

Şirketin öğrenme kültürü değişen ve gelişen gündem ve teknoloji ile birlikte değişmeli ve trendlere uyum sağlayabilmelidir. Bütün bu değişiklikleri entegre ederken şirketin kendi içindeki değerleri vizyonu ve misyonu da unutulmamalı değişiklikler ile birlikte güzel bir uyum içinde planlanmalıdır. Son olarak şirketler değişen teknolojiyle uyum sağlayabilmeli ve eğitim süreçlerini Dijital Sertifika ve Dijital Rozetler gibi akıllı sertifika süreçleri ile uyumlu hale getirebilmeli ve şirket öğrenme kültürlerini yeni gelişen süreçler ile revize edebilmelidir. Bu konuda başarıyı yakalayabilen bir şirket çalışanına ve kendi markasına verdiği önemi ve tutunduğu vizyon ve misyonunu daha iyi yansıtıp çok daha iyi bir marka algısına sahip olabilecektir.

Barış Bingöl

Barış Bingöl is the Chief Marketing Officer at Sertifier Inc. and works each day to build bridges between their products & services and the individuals & institutions that benefit from them.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *