Eğitim Teknolojileri

Sertifika Almak Eğitim Sürecini Neden Daha Başarılı Kılar?

Dijital sertifikalar ve dijital rozetler bireylerin niteliklerini belirten resmi belgelerdir. Bu belgeler çoğunlukla eğitim süreçlerinin bir parçası olarak görülürler. Çoğu, bu süreçlerin sonucunda bireyin bir yetkinlik kazandığının göstergesi olarak verilir ve CV’lerin önemli bir parçasını oluştururlar. Peki elde edilen bu belgelerin eğitim sürecine gerçekten katkısı var mıdır?

İnsanların çeşitli motivasyonlar ile çalıştıklarında verimliliklerinin arttığı gözlemlenmiştir. Alınan eğitim bir motivasyon kaynağı olacağı gibi somut bir sertifikasyon da bireyleri motive etmekte oldukça faydalıdır. Eğitim süresinin başarılı geçmesi durumunda alınacak bu belgeler, eğitim programlarını daha anlamlı kılar ve kişinin bir amaç doğrultusunda çalışmasını sağlar. Bu metot insan beyninin çalışma şekline de oldukça uygundur. Günün sonunda elde edilecek bu belge bir tutku objesine dönüşebilir ve kişinin kazanma duygusunu tetikler. Sertifikasyon belgeleri kişinin belirli bir alandaki yetkinliğinin kanıtıdır. İlgili yetkinlik, verilecek sertifikadan ötürü iyi tanımlanmış olmalıdır. Bu nedenle, sonunda sertifika alınacak eğitim süreçleri sistematik bir şekilde ilerler ve bir programı takip eder. Bu da programın düzenli olmasına katkıda bulunan unsurların başında gelir. Aynı zamanda bireylerin derslere katılma motivasyonunu da yükseltir. Sertifika ve rozetlerin dijital olması durumunda bu belgelerin kullanım alanları genişler, online başvurularda kullanılabilir ve belgelerin orijinal olduklarının tasdiği çok daha kolay bir şekilde yapılabilir.

 Lisans, yüksek lisans, doktora gibi eğitimler tamamlaması yıllar alan eğitimlerdir. Günümüzün hızla değişen çalışma dünyası ise çok daha niş alanlarda çalışmayı gerektirebilir. Aynı zamanda bu alanlarda meydana gelebilecek değişiklikler  sürekli olarak çalışmayı gerekli kılmaktadır. Bu noktada insanların hayat boyu öğrenme konseptini özümsemeleri gerekmektedir. Bu şekilde iş dünyasına girdikten yıllar sonra bile kendilerini geliştirmeye devam edebilmedirler. Dijital sertifikalar ve dijital rozetler bu noktada elde edilen yeni becerilerin tasdiklenmesi görevini üstlendiğinden eğitim süreçlerini anlamlı kılmakta ve kişinin portföyünü güçlendirmektedir. Örgün öğretimin bir parçası olan ve iş hayatına henüz katılmamış bireyler için de sertifikasyonlar önem arz etmektedir. Öğrenim hayatı boyunca alınan dersler çok geniş konuları ele almaktadır ve genel olarak kişilere bir alanda uzmanlaşmaktan ziyade genel perspektifler kazandırırlar. Farklı konularda alınmış bu belgeler kişinin ilgilendiği alanları göstermekte olup, bireyin aldığı eğitimle yetinmemesini bunun yanında farklı eğitimlere başvurmasını sağlayacaktır.

 Günümüzde Google ve IBM gibi büyük şirketlerin de çeşitli eğitimler sonucunda dijital sertifikalar ve dijital rozetler verdikleri görülmektedir. Hatta işe alımlarda bu belgelere sahip olanları önceliklendirerek bir teşvik mekanizması yaratmışlardır. Bu firmalar, sürekli değişen sektörlerde çalışan insanların kariyerleri boyunca defalarca kez eğitilmesi gerektiğinin farkına varmış ve sertifikasyon süreçlerine ağırlık vermeye başlamışlardır. İş dünyasında görülen bu değişimler de sertifikasyon etrafında oluşturulan eğitim süreçlerinin önemini göstermektedir. Bu süreç bireylere  sürekli öğrenme ve kendini geliştirme yolunda harika fırsatlar sunar. Saydığımız sebeplerden ötürü dijital sertifikalar almanın eğitim süreçlerine katkıda bulunduğunu söyleyebiliriz.

Ege Yalçınkaya

Hi there, this is Ege, I’m the GM of Sertifier Inc. where we are on a mission to make education accessible for all.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *