Eğitim Teknolojileri

Yeni İç Eğitim ve Öğrenim Çağı Akıllı Sertifikalar ve Rozetler Gerektirir

Her şeyin dijital ortama taşındığı bir dünyada sertifika ve rozetlerinde dijitalleşmesi kaçınılmazdır. Pandemi koşullarıyla birlikte dijital dönüşüm de daha hızla gerçekleşti. Bu dönüşümle birlikte hayatımız değişmiş ve kolaylaşmıştır. Örneğin; temel gıda ve giyim gibi ihtiyaçlar dijtal ortamlar sayesinde kolayca ve daha kısa sürede temin edilebilmektedir. Ayrıca bu süreç ile birlikte belgelerin basılı olarak gösterim ihtiyacı da azalmıştır. Böylelikle basılı belgede meydana gelebilecek kaybolma, yıpranma gibi problemler de ortadan kalkmıştır.

Rozetler, bireylerin herhangi bir durum hakkındaki başarı, tecrübe ve uzmanlık alanı gibi becerilerini gösteren simgelerdir. Örneğin; Yüksek öğretimdeki bir unvan veya güvenlik güçlerindeki bir rütbe. Hayatımızın çoğu alanında kullandığımız rozetler de dijital çağda değişmiştir. Eğitim başta olmak üzere birçok alanda kullanılan rozetler, artık dijitalleşmiştir. Dijital rozetler başarı, ilgi veya üyelik durumuna çevrimiçi olarak erişilebilen içerikler olmuşlardır. Ayrıca rozetlerin anında birçok insanla paylaşılması sağlanmıştır.

Sertifikalar, aldığımız eğitimler sonucunda verilen belgelerdir. Dönüşüm ile birlikte bu belgeler de dijitalleşmiştir. Bu durumun pek çok avantajı bulunmaktadır. Örneğin; basılı sertifikalarda sahte veya yanıltıcı belge düzenlenmesi ihtimali dijital sertifikada seri numarası ve QR kod ile ortadan kaldırılmaya çalışılmıştır. Tüm süreçler dijital ortama aktarıldığı için kağıt, baskı ve arşivleme maliyetleri azalmıştır. Süreçlerin daha hızlı işlenmesiyle zaman tasarrufu sağlanmıştır. Ayrıca etkinliğin geçerliliğini desteklemek için, sertifikalara eğitmen profilleri ve kullanılan eğitim materyalleri gibi kanıt linkleri de eklenebilmektedir. Böylelikle kanıtlara dayalı belge niteliği de taşımış olmaktadır.

Eğitimde ise rozetler ve sertifikalar büyük bir öneme sahiptir. Kişilerin başarı durumlarını gösterebileceği belgelerdir. Bunun yanında performansı arttırmak için kullanılabilecek etkili araçlar olarak görülmektedirler. Çünkü rekabet duygusu oluşturma, derse katılımı artırma, ilgi ve özgüven artışı sağlama gibi olumlu yönleri bulunmaktadır. Bu olumlu durumlar kişilerin performanslarını artırmaya, ders çalışmaya ve derse katılım sağlamaya yönelik önemli etkiler oluşturabilmektedir. Çünkü kişiler rozet ve sertifikaları kendilerine verilen bir ödül olarak algılamaktadır. Bu durumlar genel olarak motivasyonlarını desteklemektedir. Ayrıca rozetlerin, öğrencilerin bilgi düzeylerini standart test ve harf puanlarından daha anlamlı ve ayrıntılı şekilde ortaya koyduğu düşünülmektedir. Dijital rozetler hem yüz yüze hem de uzaktan öğrenme ortamlarında alternatif bir değerlendirme yapısı olarak kullanılabilir. Bireylerin beceri ve yeteneklerini resmetmekte kullanılabileceği gibi mevcut bilgi düzeyini sağlıklı bir şekilde değerlendirmek için de kullanılabilir.

Kurum ve kuruluşlardan alınacak rozet ve sertifikalar işe alım ve terfi süreçlerinde kolaylık sağlayabilir. Ayrıca üniversite başvurusu gibi yeterliliklerin belgelenmesini gerektiren durumlarda diplomalarda, bilgi ve beceriler hakkında yeterli bilgi bulunamamaktadır. Bu nedenle dijital rozet ve sertifikalar ile bireylerin daha doğru bir şekilde değerlendirilmeleri sağlanabilir. Pandemi ile birlikte daha hızlı değişen günümüz şartlarında, öğrenme ortamlarında dijital rozet ve sertifika kullanımı az olmasına rağmen, gelecekte daha yaygın kullanılacağı düşünülmektedir.

Barış Bingöl

Barış Bingöl is the Chief Marketing Officer at Sertifier Inc. and works each day to build bridges between their products & services and the individuals & institutions that benefit from them.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *