Çevrimiçi Eğitiminizi İyilşetirin

Sertifika Ve Rozetlerinizi Dijital Pazarlama İçin Kullanın!

Teknoloji ile birlikte gelişen ve değişen dünyamızda geleneksel pazarlama yavaşça yerini dijital pazarlamaya geleneksel sertifika süreçleri yerini dijital sertifikalara ve çoğu eğitim süreci rozetler ile birlikte sosyal medyada yerini sertifika paylaşma süreçlerine bırakmıştır. Sosyal medyada ve aynı şekilde dijital platformlarda dijital pazarlama kurumsal kimlik için inanılmaz önem taşımaktadır. Taşıdığı bu önemden dolayı çoğu kuruluş sosyal medyada yarattıkları kimliklere önem verip, bu kimlikleri müşteri istekleri ve marka algısı doğrultusunda şekillendirmektedir. Bu şekillendirmelerin kendi içinde şirketin bütün süreçlerinin müşterileri ve hatta çalışanları tarafından paylaşılabilir olması önem taşımaktadır. Şirket içi eğitim de bu konu üzerinden revize edilen konulardan biridir. Geleneksel eğitim süreçleri ve sertifika ya da rozet süreçleri yerine artık eğitimler dijital ilerlemekte ve sonuçlarında çok daha rahat paylaşılabilme özelliği olan dijital sertifikalar ve dijital rozetler kullanılmaktadır. Bu sertifika ve rozetlerin kullanımı çalışan deneyimini güçlendirmekle beraber aynı zamanda şirketin çalışanlarına gösterdiği özeni ve önemi artırmaktadır.

Herhangi bir çalışan şirketini sürekli gelişim gösterebildiği ve eğitim alabildiği bir yer olarak gösterdiğinde o şirketin dijital platformlarda daha güçlü bir marka imajı oluşur. Oluşan bu marka imajı dijital sertifika ve dijital rozet paylaşımları ile birlikte çok daha inovatif ve yenilikçi bir şirket algısı yaratır. Çalışanın bu öğrenim sürecininin sonunda sertifika paylaşımı yapması ile birlikte hem çalışan kendine istediği bir eğitimi katarak çok daha prestijli biri haline gelecek  hem de kendi gelişimi üzerinden şirketinin pazarlamasını yapmış olacaktır. Bunlara ek olarak insanlar direkt şirketlerden kendi pazarlamalarını dinlemek yerine bu süreci bizzat çalışanlarının hayatlarından şahit olarak daha da takdir etme eğiliminde olacaktır. Sertifikasyon süreçlerinin dijitalleşmesi hem şirket eğitimine katkı sağlayacak hem de şirketin ileriki zamanda potansiyel çalışanları için bir pazarlama çalışması olacak hem de şirket çalışanlarının kendi profillerini geliştirerek daha prestijli iş insanları olmasını sağlayacaktır. Yıl ya da ay sonunda kaç dijital sertifika ya da dijital rozet paylaşımı yaptığını paylaşarak da bir şirket kendi içinde çalışanları ve şirket içi eğitim sürecinin üzerinden bir pazarlama çalışması yapmış olacaktır.

Dijitalleşen ve gelişen dünyamızda bahsi geçen konularda şirketler kendi içinde revizasyonlar yapmalı ve süreçlerini daha da dijital bir hale getirmelidirler. Eğitim konusunda yapılan dijitalleşme çabaları da sonuçlarında sürecin bittiğine ve o konu üzerinde çalışanın bilgi sahibi olduğuna dair kanıt belgeleri taşıyan sertifika süreçlerini dijital bir hale getirmekten geçer. Günümüzde çokça bahsi geçen ve önemi yadsınamayan dijital pazarlama konusu için şirketler sertifikasyon süreçlerini dijital sertifikalara ve dijital rozetlere bırakarak şirket içi eğitim süreçlerini daha dijital bir hale getirmeli ve çalışanlarını bu süreçlerin sonunda sertifika paylaşımı yapmalarını sağlayarak kendi marka algılarını güçlendirmelidirler.

Ege Yalçınkaya

Hi there, this is Ege, I’m the GM of Sertifier Inc. where we are on a mission to make education accessible for all.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *