Eğitim Teknolojileri

Farklı Sektörler için Dijital Sertifika Önerileri: Kişiselleştirilmiş Öğrenim Çağı

Şirketler, üniversiteler ya da bireyler, pandemi sürecini olumlu kullanmak adına kendilerini/öğrencilerini/çalışanlarını geliştirmek adına online eğitimlere yöneldi. Artan online eğitim arzı da beraberinde çeşitliliği ve rekabeti getirdi. Bu noktada eğitimciler, eğitimlerin online platformlara geçişiyle beraber gelen zaman ve yer tasarrufuyla daha verimli olan kişiselleştirilmiş öğrenme tekniğine daha rahat geçiş yapma fırsatı buldu. 

Bu alanda yapılan bir çok araştırma da kişiselleştirilmiş eğitimin daha başarılı olduğunu kanıtlayan sonuçlar veriyor. Örneğin Bill & Melinda Gates Vakfının araştırmasına göre kişiselleştirilmiş eğitimin uygulandığı okullardaki başarı oranı uygulanmayan okulların başarı oranından daha yüksektir. Bu araştırmaya göre, kişiselleştirilmiş eğitim yaklaşımının uygulandığı öğrencilerin matematikteki ve dil bilgisindeki başarıları diğer öğrencilere göre gözle görülür bir şekilde artmıştır. 

Peki Kişiselleştirilmiş Öğrenme Nedir?

Kişiselleştirilmiş eğitim; bir öğrencinin öğrenme önceliklerine, ilgi alanlarına, isteklerine, zayıflıklarına ve kültürel birikimlerine göre oluşturulmuş öğrenim programları, öğretim teknikleri ve yaklaşımları oluşturmayı kapsar. Diğer bir deyişle, kişiselleştirilmiş eğitim her öğrenci için o öğrenciye en iyi şekilde hitap edecek öğrenim süreçlerinin tasarlanması ve kullanılmasıdır.

Verimli bir kişiselleştirilmiş öğrenim sağlanması adına izlenmesi gereken 5 adım ise aşağıda belirtilmiştir; 

 • Öğrencilerin profillerini çıkarmak: Öğrencilerin öğrenme hedeflerini belirlemeleri için; test sonuçları, projeler, öğrencilerin arzuları ve tutumları gibi verileri kullanarak onlara rehberlik etmeyi kapsar.
 • Kişisel öğrenme yolları oluşturmak: Çeşitli öğretim yaklaşımları kullanarak ve kişisel destek sağlayarak öğrencinin öğreneceği konuları seçmesinde esneklik sağlamayı amaçlar.
 • Yetkinlik tabanlı ilerleme: Öğrenciye kendi seviyesine uygun konularda çalışma fırsatı vermenin ve diğer bir konuya geçmeden önce, üzerinde çalıştığı konuyu tamamen öğrenmesi için gerekli zamanı vermenin önemini vurgular.
 • Esnek öğrenim ortamları yaratmak: Öğrencinin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde zamanı, personeli ve fiziksel ortamı ayarlamaktır.
 • Öğrenciyi üniversiteye ve geleceğe hazırlamak da plan yapma yeteneğini geliştirmek: üniversitede ihtiyaç duyulacak becerileri anlamak gibi konuları kapsar.

Peki şirketlerin/üniversitelerin eğitim kataloglarına eklediği, eklemesi gereken eğitimler nelerdir?

 • Dijital dönüşüm
 • Endüstri 4.0
 • Sürdürülebilirlik
 • VUCA Liderliği
 • İş yaşamında hikayeleştirme
 • Stratejik yönetim
 • Networking/İlişki Yönetimi
 • Hikaye Anlatıcılığı
 • Nero Liderlik
 • Çevik Organizasyon

En önemli eğitimlerin birkaçının kısaca açıklamasını aşağıda bulabilirsiniz;

Dijital Dönüşüm, Dijital Dönüşüm Yönetimi:

Günümüzde dördüncü endüstriyel devrim olarak da nitelendirilen dijital dönüşüm çok sayıda fiziksel ve dijital teknolojinin bir araya gelmesi ile gerçekleşmektedir. Tetikleyici teknolojik araçlar ne olursa olsun endüstriyel dönüşümlerin temel amacı kaynak etkinliği ve verimliliği arttırmak, şirketlerin rekabet gücünü daha üst seviyeye taşımaktır. Yaşadığımız bu dönüşümün diğerlerinden farkı, sadece temel iş süreçlerinde değişimi sağlamakla kalmayıp, akıllı ve bağlantılı ürün kavramlarını ortaya çıkarıp gelir yaratıcı, hizmet temelli yeni iş modellerini iş dünyasına sunmasıdır.Bu tür programların amacı, katılımcıların dijital dönüşüm kavramıyla ilgili gelişme ve beklentileri göstermekle beraber, kurumların ve profesyonel hayattaki bireylerin bu dönüşüm sürecinde alması gereken aksiyonları ortaya koymaktır. Dijital dönüşüm gelecekte tüm sektörler için önemli bir mihenk taşı olacaktır.

VUCA Liderliği Eğitimi

VUCA liderliği, piyasanın, ya da yapının volatil, değişken ya da belirsiz olduğu dönemlerde soğukkanlı bir yönetim anlayışına sahip olmaktır. VUCA liderliği eğitiminin de genel amacı liderlerin bu dönemlerde bu ağır psikolojiyi yönetebilecek duruma gelmesi, ani değil soğukkanlı kararlar almasıdır. Finansal piyasalarda bulunan şirketlerde, risk sermayesi sektöründe, ya da şirketlerin finans bölümü yöneticileri için şirket kataloğuna eklenmelidir.

Stratejik Yönetim Eğitimi

Günden güne yeni zorlukların eklendiği iş dünyasında yalın organizasyonlar içinde pozisyonlanmak güçleşmektedir. Stratejik yönetim eğitiminin de genel amacı stratejik yönetimin temel dinamiklerini göstermek ve kurum stratejik yönetiminin temel bileşenlerini öğretmektir. Stratejik yönetim tüm sektörler açısından önemli, alınan kararların, atılan adımların doğruluğuna etki edecek bir eğitimdir.

Arda Helvacılar

Greetings, this is Arda. I am the founder of Sertifier and a devoted edtech enthusiast.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *