Eğitim Teknolojileri

Eğitime Yatırım Yapmanız İçin 12 Neden

Endüstride yaşanan devrimlerle beraber işgücü piyasası da sürekli değişime uğramaktadır. İlk başlarda çalışanın işe faydası yönünden değerlendirilmeye yatkın olan yaklaşım, işin çalışana olan faydası yönünde değerlendirmeye doğru evrimleşmeye başlamıştır. İş gücü kaynaklarının tercihleri de bu doğrultuda değişmektedir. Birçok çalışan üretim odaklı yönetim politikasından ziyade, çalışan odaklı üretim politikası yürüten kurumlarla çalışmayı tercih etmektedir.

Maddi ve manevi birtakım nedenlerden kaynaklı çalışanların tek bir kuruma bağımlılık geliştirdiği günlerin geride kaldığını söyleyebiliriz. Çalışanlar artık iş olanakları arasından tercih yapma avantajını ellerinde bulundurmaktadırlar.  Endüstri 4.0 döneminin yeni nesil çalışanları, kariyerleri boyunca birçok farklı işte çalışıyor. Buda kurum tarafında uzun vadede çalışmaya istekli yetenekli çalışanlar bulma sıkıntısı ortaya çıkartmaktadır. 

Kurumlar açısından bu sorunun doğmasına engel olacak yaklaşım, uzun vadeli çalışan memnuniyeti politikaları yürütmektir. Özellikle yapılan araştırmalara göre; kurum içi eğitimlerle çalışanının eğitimini, sürekli öğrenmesini gözeten kurumların tercih edilen kurumlar arasında üst sıralamada olduğu gözlemlenmektedir. Ayrıca kurum açısından da çalışan eğitimini gözetmenin, eğitim ipuçları vermek konusunda çalışanlara öncü olmanın üretim verimliliğini de dolaylı yoldan arttırdığı da gözlemlenmektedir. Gelin şimdi kurum içinde eğitime teşvik etmenin ve eğitim politikası sürdürmenin faydalarına daha yakından bakalım

Artan çalışan güveni 

Her iş tanımına uygun eğitime sahip olduklarını hisseden çalışanlar, doğal olarak kendilerine çok daha fazla güven duyacaklar ve bu da onları daha meşgul, daha üretken ve rollerinde daha tatmin edici hale getirecektir. Kendilerine artan güvenleri iş verenlerine olan güvenlerini de arttıracaktır.

Artan iş performansı

Uzmanlaşmış eğitim, çalışanları yeni teknolojiler ve optimum iş süreçleri konusunda güncel tutmaktadır.

İşe Alım Maliyetlerinde Azalma

Verdiğiniz kurum içi eğitimler, mevcut çalışanlarınızı bir üst veya farklı bir pozisyona hazırlamanızı, bu sayede işe alım maliyetlerinden korunmanıza yardımcı olur.

Daha yüksek müşteri memnuniyeti

Araştırmalar, çalışan eğitimi ile müşteri memnuniyeti arasında bir ilişki bulmuştur. Çalışanlarınıza ne kadar çok eğitim verirseniz, müşteri istek ve sorularıyla o kadar iyi başa çıkacaklar. 

Mesleki gelişim eğitimine yatırım yapan şirketler iş arayanlar için daha çekici

Yapılan araştırmalara göre çalışanlarının eğitimini gözeten iş verenler, iş arayanlar açısından çok daha öncelikli. Bu nedenle, mesleki gelişim eğitimine yatırım çalışanlarına değer veren bir kuruluş olduğunuzun kanıtı olarak hizmet eder ve sizi potansiyel iş arayanlar için çok daha çekici kılar.

Çalışanı elde tutma

Çalışanlar, bireysel gelişimlerinin işverenleri için önemli olduğunu hissettiklerinde, bağlılıkları ve bağlılık düzeyleri artar, bu da daha az işten çıkarma ve işten ayrılma ile sonuçlanır. 

Bilgi transferi

Çalışanlarınıza eğitim seansları sunmak, yalnızca eğitimli personele değil, bir bütün olarak işgücüne fayda sağlar . Beceriler ve uzmanlık, meslektaşlar arasında değiş tokuş edilir ve hızla şirkete yayılır. 

Daha iyi risk yönetimi

Bir işveren olarak, çalışanlarınızın güvenli bir ortamda çalışmalarını sağlamak sizin görevinizdir ve risk yönetiminde çalışan eğitimi önemli bir rol oynar. 

Özetle çalışan eğitimini gözeten iş verenler ve kurumlar iş arayanlar tarafında öncelikli konumdadır. Ayrıca, çalışan eğitimi ve eğitim ipuçları konusunda öncü olan kurumların çalışanlar üzerinde sağladığı gelişim, üretim verimliliğini de olumlu yönde etkilemektedir. 

Ege Yalçınkaya

Hi there, this is Ege, I’m the GM of Sertifier Inc. where we are on a mission to make education accessible for all.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *