Eğitim Teknolojileri

EdTech Teknolojileri Arasında Entegrasyon Yolları

Öğrenme Yönetim Sistemleri ve Sertifier

Gerek öğrenme ve öğretme sürecindeki bireylerin, bağlamların ve seviyelerin dinamikliği ve çeşitliliği, gerekse teknolojinin günden güne değişmesi ve gelişmesi ile teknoloji entegrasyonuna ilişkin yapılan çalışmalarda da zaman, ortam, örneklem, kullanılan teknoloji, amaç ve ele alınış biçimiyle farklı sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Bu farklılıklar özellikle entegrasyon sürecinin tanımlanması çalışmalarında kendisini göstermektedir.

Bu noktada EdTech teknolojileri arasında entegrasyonu sağlamak amacıyla geliştirilen bir çok model vardır. Bu modellerden birkaçı aşağıda belirtilmiştir;

Beş Aşamalı Bilgisayar Teknolojileri Entegrasyonu Modeli (Five-Stage Model for Computer Technology Integration)

Bu model Toledo (2005) tarafından okul, üniversite ya da bölüm gibi eğitsel kurumlar ve bunların alt birimlerinin entegrasyonun neresinde olduklarını anlamalarına yardımcı olmak ve bulundukları aşamadan ileriye gitme konusunda rehber olmak amacıyla bir öğretmen yetiştirme programı için geliştirilmiştir.5 aşamadan oluşmaktadır;

 • Entegrasyon Öncesi
 • Geçiş
 • Geliştirme
 • Yayılma
 • Bütün sistem kapsamında entegrasyon

Sistematik Planlama Modeli (Systemic Planning Model)

Wang & Woo (2007), ele alınan içeriğe göre BİT entegrasyonunun üç seviyede gerçekleşeceğini ifade etmiştir;

 • Müfredat (Makroseviye): Bütün bir ders sürecinde tüm içerik ve öğrenme deneyimlerine BİT’i entegre etmek.
 •  Konu (Meso seviye): Belirli konu başlıklarında öğrenci öğrenmelerini desteklemek için BİT kullanımı.
 • Ders (Mikro seviye): BİT’i bir veya birden çok derste konuyu daha iyi anlatabilmek için kullanmak.

5N 1K Modeli (5W 1H Unified Integration Model)

Döngüsel bir yapıya sahip olan modelde kim, niçin ve nasıl soruları temel olmak üzere, nasıl sorusunun altında ise ne, ne zaman ve nerede soruları yer almıştır. 

 • Niçin: Entegrasyon sürecinin hedefinin ortaya konulması ve BİT’i kullanma nedenlerinin belirlenmesini gerektirmektedir.
 • Kim için: Hedef kitle özellikleri. 
 • Nasıl: Uygun öğretme ve öğrenme stratejileri nasıl kullanılacak.
 • Nerede: Uygun ortam hazırlanması.
 • Ne zaman: Uygulamanın planlanması.
 • Ne: Gereksinim duyulan BİT kaynakları ve uygulamaları.

Bu gibi bir çok model ile EdTech arasında verimli entegrasyon yolları aranmıştır. Bu yolla öğrenme ve öğretme sürecindeki bireylerin LMS (Learning Management System) ve EdTech’in diğer çözümleriyle birlikte daha verimli öğrenme ve öğretme sağlaması amaçlanmaktadır. 

Peki LMS Nedir? Ne İşe Yarar?

LMS nedir? LMS (Learning Management System) e-öğrenme süreçlerinin daha verimli ve etkili bir şekilde yönetilmesi için oluşturulmuş bir yazılımdır. Türkçe’ye “Eğitim Yönetim Sistemi” olarak çevrilse de çoğunlukla Ingilizce kısaltması olan LMS kullanılır. Bu sistem sayesinde bir organizasyon, eğitim faaliyetlerini sistematik bir biçimde yerine getirebilir, yönetebilir ve ölçümleyebilir.

LMS’in iki arayüzü bulunur. Biri, şirketlerde genellikle sadece İK departmanının erişebildiği “admin” arayüzü, diğeri ise şirket çalışanlarının kendi kullanıcı adı ve şifreleriyle girdikleri “kullanıcı” arayüzüdür. Admin, kullanıcının alması gereken bir e-eğitimi ona atayabilir. Kendisine eğitim atandığını gören kullanıcı, alması gereken son tarihe kadar eğitimi istediği yerde, istediği zaman izleyebilir. Admin ise sonrasında kullanıcıların raporlarını sistem üzerinden takip edebilir. Eğitime kimlerin başladığı, kimlerin tamamladığı, kimler ne kadar süre, hangi e-eğitime devam etti, soruları doğru yanıtlayabildiler mi gibi birçok sorunun cevabını indirdiği Excel raporlarında bulabilir. Yani LMS‘in en temel görevi raporlamadır. Sertifier ise tam bu noktada devreye girmektedir. 

Sertifier Nedir? 

Sertifier, eğitim ve deneyim verilerinin beceri odaklı biçimde blokzincirde depolanması, doğrulanması ve analizini gerçekleştiren bir Big Data şirketidir. 

Eğitim ve deneyime bağlı yetkinlik verisi dağınık, analiz edilemez, takip edilemez ve doğrulanamaz durumdadır. Bu gerekçeyle kuruluşlar ilgili veriyi işleyememekte ve eğitim yönetim süreçlerinde kullanamamaktadırlar. Bireyler de aynı veriyi doğrulayamamakta, paylaşamamakta ve kişisel gelişim yönünde kullanamamaktadırlar.

Sertifier’ın sunduğu hizmetler ve ürünler aracılığıyla dağınık eğitim kaynakları tek merkezden yönetilebilir ve analiz edilebilir hale gelmektedir. Bununla birlikte ilgili veri blok zincir teknolojisiyle güvenle depolanırken açık kaynaklarla doğrulanabilmektedir.

Sertifier’ın bir diğer ürünü olan Verified App ise herkesin akıllı sertifikalarını ve açık rozetlerini, eğitim ve deneyim verilerini depolaması için kullanıma sunulan bir eğitim cüzdanıdır. Bireylerin çevrimiçi paylaşım yaparak kendilerini tanıtmalarına ve kendilerine özel sunulmuş eğitim içeriklerini görmesine yardımcı olur.

Arda Helvacılar

Greetings, this is Arda. I am the founder of Sertifier and a devoted edtech enthusiast.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *