Sertifikalar ve Rozetler

Dijital Sertifika Ve Rozetler İle Mevcut Çalışanlarınızın Yetkinliklerini Arttırarak Tasarruf Edin

Çalışan eğitimi ve şirket öğrenme kültürü günümüz dünyasında çok önemli bir hal alarak çoğu şirket çalışan yetkinliklerini artırmak adına çalışanlarının beceri yönetimi üzerine eğitimler onların dijital sertifika ve dijital rozet alabilecekleri sistemler kullanmaya başladı. Özellikle Covid-19 sürecinde çoğu insan kendini geliştirmek istediği konular üzerine fazla zaman bulduğundan ötürü şirketler bu süreci daha efektif kullanmak için önemli adımlar attı. Çalışan için Dijital Rozet ve Dijital Sertifika elde edimi ile birlikte gerçekleşen eğitim süreçleri hem çalışanları için hem de şirketler için önemli bir hale geldi. Kendini geliştirmiş bir çalışan aynı zamanda işlerini daha efektif bir şekilde gerçekleştirdiğinden şirketlerin bu konu üzerine düşmesi çok önem arz ediyor. Mevcut çalışanların yetkinliklerini artırarak aslında şirket sahip olduğu iş yükünü çok daha efektif bir şekilde çözebilir aynı zamanda elinde olan kıy kaynaklardan tasarruf edebilir hale gelebilir. Şirket çalışanlarınız aldıkları dijital sertifika ve dijital rozetler ile birlikte hem gelişmeye daha motive bir hale gelmekte hem de kendi çalışan yetkinliklerini artırmaktadırlar.
Şirket eğitim kültürü üzerine yapılan yatırımlar aslında mevcut çalışanların yetkinlik artırması üzerinden şirkete çok büyük ölçüde geri dönüş yapmaktadır. Yapılan yatırımlar ile birlikte çalışanların şirketleri üzerinden öğrenim süreçlerini gerçekleştirmeleri ve bunların sonucunda dijital sertifika ve dijital rozetler ile çalışmalarını görünür kılmaları hem çalışanlar hem de işverenler için büyük bir kazan kazan durumudur. Kendini geliştirip çalışan yetkinliğini yükseltip aynı zamanda elindeki dijital sertifika ve dijital rozetler ile birlikte çalışanın kendinin imajını yükseltmesi çalışanın ileriki iş süreçlerinin daha kaliteli bir hale gelmesine olanak sağlar.

Mevcut çalışan yetkinlikleri yanında çalışanların kendi öğrenme alanları üzerinden eğitimler gerçekleştirebilmeleri de aslında şirketleri için önemli olduklarını hissettirir. Örneğin stres yönetimi ve meditasyon üzerine ilgili olan bir çalışan bu süreci dijital sertifikalar ile taçlandırırsa hem kendi ruhsal ve bedensel sağlığına bir katkıda bulunmuş olacaktır hem de çalıştığı iş üzerinde çok daha efektif olup verimli süreçler üretebilecektir. Aynı zamanda şirket içinde her çalışanın öğrendiği süreçleri diğer iş arkadaşları ile paylaştırmaları da ortamda öğrenmeye motive edici bir ortam yaratacak ve bu gelişme sürecini kar topu etkisi ile hızlandıracaktır.
Sonuç olarak dijital çağımızda çalışan yetkinliği artık dijital rozet ve dijital sertifikalar ile desteklenebilmekte olup bütün bu eğitim sürecini çalışanın kendi beceri yönetimini geliştirmek amacıyla kullanmak mümkün. Eğitim süreci sonunda da çalışanın işi için oluşturduğu daha verimli süreçler hem şirket açısından faydalı hem de çalışan adaylar için kendilerinin yeni potansiyel sınırlarını oluşturmaktadır. Böylece şirket mevcut çalışanlarının yetkinlikleri üzerinden kendi kıt kaynaklarından tasarruf etmiş aynı zamanda çalışanı için kazan kazan durumu yaratabilmiştir.

Ege Yalçınkaya

Hi there, this is Ege, I’m the GM of Sertifier Inc. where we are on a mission to make education accessible for all.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *