Çevrimiçi Eğitiminizi İyilşetirin

Dijital Sertifika ve Rozet Çağında Öğrenim Yönetim Sistemleri’nin Yeri

Öğrenim Yönetim Sistemleri ülkemizde daha çok Eğitim Yönetim Sistemi olarak kullanılmaktadır ve bu sistemde dijital sertifika, dijital rozet önemli bir yere sahiptir.

  • Öğrenim Yönetim Sistemleri Nedir? 

Farklı zamanlı eğitimde, öğrenenlerin ders seçimi ve derse kaydolmasına, içeriklerin sunulmasına, kullanıcı bilgilerinin izlenip raporlanmasına olanak sağlayan bir yazılımıdır.

Bu yazılım sayesinde öğrencilerin, testlerden aldığı puanlara göre performansları izlenir. Bu sistem Türkiye’de daha çok Eğitim Yönetim Sistemi olarak kullanılmaktadır. Bu yazılım sistemlerinin çoğu, kanalı bulut tabanlı sistemlere doğru değiştiriyor ve büyük sektörlerin yöneticileri, sıklıkla kurumsal eğitimleri kullanıyorlar. Bu sistemlerin oldukça fazla kullanılmasının en önemli sebeplerinden biri, online eğitim maliyetini fark edilebilecek derecede küçültüyor. Böylelikle e-öğrenme okullarda daha kolay bir şekilde kullanılabiliyor.

  • Eğitim Yönetim Sistemi Nedir?

Bu eğitim yazılım sistemi, eğitim veren kuruluşların tüm planlama süreçlerini yönetir. E- öğrenim yöntem ile verilen eğitimlerde, ders içeriklerinin, kullanıcıların ve birçok raporlama bilgilerinin bulunduğu, e-öğrenim tepesinde bir merkezi database benzerinde çalışan sisteme verilen isimdir. 

  • Dijital Rozet Nedir?

Günümüzde dijital rozetler kavramı yükseköğretimde ve bazı eğitim çevrelerinde oldukça fazla kullanılmaya başlanmıştır. Artan bu kullanımın sebebi odak noktasının artık içerik, eğitmenler vb. daha çok eğitim ve eğitim sonuçlarına yönlenmesinden kaynaklanmaktadır. Rozetler, verilen eğitimleri başarıyla tamamlayan kişilerin dijital kimliklerini içerir. Dijital rozetler, geleneksel transkriptlerin çok ötesine geçmelerine olanak sağlayan birincil biçimlerdir.

  • Dijital sertifika ve Rozet Çağında Öğrenim Yönetim Sistemlerinin Yeri

Pandemi dönemi ile beraber tüm dünya uzaktan eğitime geçmiştir. Örgün eğitim modelinden yükseköğretim kredi saatleri ile ölçülmekte. Fakat kredi saatlerinin miktarı ile öğrenme kalitesini ölçmek, doğru sonuç veren bir kriter değildir. Yeni alternatif ölçme kriteri olarak sertifika ve rozet oluşturulmaya başlanmıştır. Öğrenme Yönetim Sistemi alt modüllerinden biri olan ‘Başarılar’ ile puan-rozet-liderlik sistemini oluşturmaktadır. Artık birçok eğitim kurumu, öğrencileri arasında başarılı olanlara sertifika veya rozet vermektedir. Birçok kurumda öğrenme yönetim sistemi içerisinde rozet ve sertifika tanımlama yapılmakta ve belirlenen kriterleri yerine getiren kullanıcılara dijital ürünler sunulmaktadır. Bu rozet ve sertifikayı elde edebilen kişiler sosyal ağ platformlarında ya da Linkedin gibi profesyonel sosyal medya hesaplarında paylaşabileceği bir yapıda oluşturulmaktadır. 

  • Rozet ve Sertifikanın Etkileri

Rozetlerin; öğrencilerin başarısını, motivasyonunu, derse katılım artırdığı görülmektedir. Ayrıca rozetlerin; öğrenenlerin derse hazır olarak gelmelerini sağladığı görülmüştür. Sonuç olarak rozetler öğrenme sürecini daha iyi organize etmekte ve öğrenenleri daha aktif hale getirmekte olumlu etkileri vardır. Kazanılan rozetler hayat boyu saklanabilir ve üniversite başvurusu, işe alım süreçleri gibi yeterliliklerin belgelenmesini gerektiren seçimlerde kullanılabilir. Değerlendirme araçları (diploma vb.) bireyin aldığı eğitim süreci hakkında bilgi verir. Fakat rozetler ve sertifikalar kişinin becerileri hakkında bilgi verir. Böylelikle öğrenme ortamlarında bireylerin daha etkili bir şekilde değerlendirilmelerine ve iş dünyası için kaynaklık edebilecek becerilerin de ortaya çıkarılmasına yardımcı olabilir. 

Bu nedenle Öğrenim Yönetim Sistemleri özellikle de Eğitim Yönetim Sistemi öğrencilerinden yeterli başarıyı alabilmek için dijital sertifika, dijital rozet kullanmalıdır.

Barış Bingöl

Barış Bingöl is the Chief Marketing Officer at Sertifier Inc. and works each day to build bridges between their products & services and the individuals & institutions that benefit from them.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *