Sertifikalar ve Rozetler

Dijital Bir Rozetle Eğitim Hedeflerinize Ulaşın

Her geçen gün değişen yapıları ile öğrenme deneyimleriyle karşılaşılmaktadır. Teknolojik gelişmeler, alternatif öğrenme ortamları oluşturmayı ve bu ortamlarda çeşitli düzeylerde farklı öğretim uygulamaları gerçekleştirmeyi mümkün kılmıştır. Klasik olarak günümüz öğrenme ortamında gerçekleştirilen değerlendirme işlemleri sonunda öğrencilere sertifika veya diploma gibi bazı belgeler verilmektedir. Bu belgeler öğrencilerin yeterliliklerini göstermek için kullanılır. Şimdi ise bu belgelere bir de rozetler eklenmiştir.

Eğitimdeki dijital rozetler, bireysel başarıyı, yetenekleri ve becerileri ve farklı öğrenme ortamlarına olan ilgiyi gösteren doğrulanmış işaretçilerdir. Öğrencilerin becerilerini yansıtmak için kullanılan dijital rozetlerin kullanımı gün geçtikçe daha çok artmaktadır. Bu rozetler sertifika ve diploma gibi belgelerin de yerini almaya başlıyor. Eğitimdeki dijital rozetler, eğitimcilerin başarıları için öğrencileri takdir etmelerini sağlar. Bu başarılar öğrenme, olumlu davranış, çabalar, beceriler vb. Dahil her şeyle ilgili olabilir. Doğal olarak, insanlar yaptıkları şey için takdir edildiklerinde, çabaları tanındıklarında ve olağanüstü performans gösterdikleri için ödüllendirildiklerinde daha iyi öğrenme ve performans gösterme eğilimindedirler. Yapmanız gereken tek şey, her bir rozeti öğrencilerin kazanabileceği ve ödül satın almak için kullanabileceği birkaç puan değerinde yaparak öğrencileri motive etmek için eğitime dijital rozetler eklemektir.

Dijital rozetlerin faydasını sıralayacak olursak.

  • Yeni beceriler kazanmadaki başarıları gösterir
  • Rozetlerini sosyal kanallarda sergileyerek kendi kişisel markalarını ve özgeçmişlerini tanıtır ve güçlendirir
  • Dinamik bir ekonomide en çok ihtiyaç duyulan becerilerde ustalık kazanarak kariyerlerini geliştirir

 Dijital rozetlerle yalnızca sınavlara ve diğer geleneksel değerlendirme yöntemlerine bağımlı olmak zorunda değilsiniz. Rozetler, sınıfa katılım, bilgi saklama, dikkat, olumlu davranış vb. Dahil olmak üzere her şeyle ilişkilendirilebilir. Bu, her öğrenciyi bireysel güçlü yönleri için takdir ederek ve kendileri için daha rahat olacak şekilde öğrenmeye teşvik ederek sınıf ortamlarını olumlu hale getirmede büyük ölçüde yardımcı olabilir.

Kuşkusuz, eğitimde dijital rozetlerin tanıtılması, öğrencileri belirli öğrenme stillerine göre değerlendirmek için yeni ve etkili bir yol açmıştır. Rozetlerle öğrenciler genel performansa göre ödüllendirilebilir, ayrıca öğrenme sürecine katılımı arttırmanın en iyi yollarından biridir.

Begüm Avcı

Hi there! I'm Begum, the Marketing Manager at Sertifier! In addition to trying to reach more people with Sertifier's creative solutions daily.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *