Sertifikalar ve Rozetler

Çalışanlarınızın Becerilerini Ölçmenin En İyi Yolları

Performans değerlendirme, kısaca çalışanın şirket içerisindeki yeteneklerinin, potansiyelinin, davranışlarının ve bunlara bağlı olarak başarısının ölçülmesi anlamına gelmektedir. Hem çalışana yönelik terfi, ödül, prim, eğitim, işe son verme gibi süreçlerin doğru bir şekilde yürütülmesi hem de şirketteki iş gücünün doğru konumlandırılıp maksimum verimliliğin alınması açısından performans değerlendirme önemli bir süreçtir. Fakat pandemi ile birçok şirketin uzaktan çalışma sistemine geçmesiyle şirketler bu becerileri ölçmek için yeni yöntemler geliştirmek zorunda kaldı. Bu çalışma yöntemine uygun olmayan ve uygun olan bazı değerlendirme yöntemlerini inceleyeceğiz.

Performans değerlendirme için kullanılan temel yöntemler;

  • Kişiler arası karşılaştırmalara dayalı
  • Ortak performans standart ve kriterlerine dayalı
  • Bireysel performans standartlarına dayalı

Şeklinde sıralanabilir.

  1. Kişiler Arası Karşılaştırmalara Dayalı

Bu tip değerlendirmelerde yöneticiler, çalışanın performansını bir ya da daha fazla çalışanın performansı ile karşılaştırır. Yapılan karşılaştırmalar sonucunda elde edilen sonuçlar ile bir sıralama yapılır. Uygulanması en kolay yöntemlerden birisidir. Fakat yanlış sonuçlar doğurması açısından kullanım alanları sınırlı kalmaktadır. Uzaktan çalışma ile bu hata payı artış gösterebilir. Bu tarz değerlendirmelere bazı örnekler verecek olursak.,

  1. Basit Sıralama Yöntemi

Sıralama, performans değerlendirme yöntemlerinden en basitlerinden biridir. Bu yönteme göre çalışanlar, en yüksekten en düşüğe veya en iyiden en kötüye doğru sıralanır. Genel olarak değerlendiriciler önce üst ve alt çalışanları seçer, ardından bir sonraki en yüksek ve bir sonraki en düşük olanı seçer ve ortanca çalışana doğru ilerler.

  • İkili Karşılaştırma Yöntemi

Her bir çalışanın teker teker diğer tüm çalışanlar ile karşılaştırıldığı basit sıralama yöntemine nazaran daha kullanışlı ve doğru sonuç veren bir sistemdir. Fakat kalabalık iş yerlerinde uygulanması oldukça zordur.

Bu iki yöntem özellikle uzaktan çalışma sırasında hata payı oldukça yüksek ve şirketi yanlış yönlendirebilecek karşılaştırma yöntemleri arasında yer alır.

  • Amaç Doğrultusunda Yönetim

Bu yöntem her çalışanın kendi hedef ve amaçlarını doğru şekilde belirlemesine izin verdiğinden, her çalışan için daha doğru bir değerlendirme yapılmasına olanak sağlar. Bu durum özellikle uzaktan çalışma sırasında doğru bir değerlendirme yapılabilmesinin önünü açıyor. Belirlenen hedefe belirlenen sürede ulaşılıp ulaşılamadığı üzerine kurulu olan bir değerlendirme yöntemi

  • 360 Derece Performans Değerlendirme

Adını son zamanlarda sıkça duyduğumuz bu yöntem uzaktan çalışma dahil birçok çalışma modeli için en doğru değerlendirme ölçütlerini bize sunabilen bir yöntem. Bunun nedeni 360 derece performans değerlendirme yönteminde, çalışanın davranışları ve davranışlarının etkileri, çalışanın astı, üstü, eş değeri, müşteri ve tedarikçilerinin katılımıyla değerlendiriliyor olması.

360 Derece performans değerlendirme yönteminde esas olarak çalışanların liderlik, kendini geliştirme becerisi, iletişim, görev yönetimi, astlarına katkı sağlayabilme, sonuç odaklılık gibi temel konulardaki yeterliliği ölçülür. Bu da bize neden uzaktan çalışma da dahil çoğu çalışma modelinde en iyi değerlendirme kriterlerini bize sunduğunu açıkça gösteriyor.

Arda Helvacılar

Greetings, this is Arda. I am the founder of Sertifier and a devoted edtech enthusiast.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *