Öğrenciler & Kursiyerler

Uzaktan Çalışan Personellerin Motivasyonunu Arttırın

Uzaktan çalışmak son yaşanan olaylarla birlikte çoğu şirketin ve çalışanın hayatının bir parçası haline geldi. Bu çalışma şekline geçisin çok hızlı olması, bazı şirketlerde problemler yaşanmasına neden olurken, bazı şirketlerde ise avantaja dönüştü. Buradaki kritik nokta ise şirketlerin bu süreci fırsata dönüştürmek için neler yaptığı olduğu.

En önemli nokta, uzaktan çalışma ile farklı yerlerde bile olsa ekibinizin takım çalışmasını verimli hale getirebilir morallerini yüksek tutabilirsiniz. Bunun birçok farklı yolu var.

Şartlara Uyum Sağlayarak En Uygun Modelin Geliştirilmesi

Uzaktan çalışma ile birlikte çalışanlar ve yöneticiler arasında ki iletişim normal zamanlardakine oranla oldukça düştü. Bu düşüş beraberinde denetim ve kontrolleri zorlaştırırken bunlara ek olarak takım içi ve bireysel motivasyonların düşmesine de yol açtı.

Bunun önüne geçebilmek için her kurumun yapması gereken kendine yeni bir sistem oturtmaktan geçiyor. Nasıl normal çalışma koşullarında yapılan haftalık veya durum değerlendirme toplantıları yapılıyordu, öğle araları insanların sosyalleşmesi ve motivasyonlarını arttırması için güzel bir etkinlik oluyordu. Bunlar gibi çeşitli etkinlik ve sistematik planlama ile hem çalışan mutluluğu ve motivasyonu arttırılabilir hem denetlenebilirlik ve işlerin işleyişi kontrol altında tutulabilir.

Odak Noktası “Çalışanlar”

Uzaktan çalışma ile şirketlerin bir diğer odak noktası çalışanları olmalı. Uzakta olmanın getirdiği iletişimsizlik gibi dezavantajları engellemek ve kendi konfor alanlarında çalışmalarını en verimli hale getirmek şirketlerin elinde olan bir imkan. Evde çalışmanın getirdiği bazı teknik sorunlar olabilir. İnternet hızının yeterli olmaması veya çalışma standartlarını yükseltebilecek araçların bulunmaması bunlardan bazıları. Bunların önüne geçebilmek ve motivasyonu arttırabilmek için;

  • Çalışanların internet hızlarını arttırabilecekleri ve sorunlar yaşamalarını engelleyebilecek alt yapıyı kullanmaları için ek ödenek verilebilir.
  • Çalışanların evlerinde kendi çalışma alanlarını oluşturabilmeleri ya da mevcut çalışma alanlarını iyileştirmeleri için şirket tarafında ofis eşyaları desteği sağlanabilir.

Bunlar maddi çözümler olmasına karşın, çalışanların çalışma koşullarını ve şartlarını iyileştireceği için motivasyonlarına da doğrudan katkı sağlayacaktır.

Sağlıklı Yaşam Sağlıklı Çalışma

Evden çalışma çalışanların evlerinde geçirdikleri zamanı oldukça arttırdığı için hareketsizliğin getireceği bazı sorunlar yaşayabilirler. Bu problemlerin önüne geçmek için, uzaktaki ekibe yoga ve egzersizlere yöneltmek için onlara abonelik oluşturarak evden egzersiz yapma fırsatı sunulabilir ve onları sağlıklarına ve sağlıklı yaşamlarına odaklanmaya teşvik edebilir.

Motivasyon İçin Eğlence Şart

Uzaktan çalışmanın getirdiği yoğun tempo ile çalışanların belirli dönemlerde bu süreçte bunalma ve motivasyonlarını kaybetme ihtimali büyük bir olasılık. Bu süreçte uzaktan çalışma sistemini eğlenceli hale getirmek ve şirket içi etkinlikler oluşturmak için online çalışmanın fırsatları değerlendirilebilir. Bu fırsatlar çalışanlar arası online oyunlar ve yarışmalar düzenlemek hem eğlence hem motivasyon için şirketlerin kullanabilecekleri etkili yollardan biri.

Barış Bingöl

Barış Bingöl is the Chief Marketing Officer at Sertifier Inc. and works each day to build bridges between their products & services and the individuals & institutions that benefit from them.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *