Öğrenciler & Kursiyerler

Geleceğin Meslekleri

İş piyasası zamanla “Dördüncü Sanayi Devrimi” olarak adlandırılan olguya dönüşüyor. Uzmanlar, zorluklar ve fırsatlarla dolu yeni bir çağ olan 2018-2022 yılları arasında büyük değişimler öngörüyor.

Fırsatları dile getirirken aslında yeni teknolojilerin yarattığı performans artışından söz ediyoruz. Otomasyon, iş niteliklerinin iyileşmesi, yeni iş tanımlarının ortaya çıkışı ve çalışan sayılarındaki artış da bu yükselen performansa dahil. Öte yandan, geçici ve serbest işler yaratma tarafına daha büyük bir eğilim mevcut. Hal böyle olunca, becerilere olan talep hızla artıyor.

Bahsettiğimiz bu beceriler sadece teknik anlamda kalmıyor, “sosyal beceriler” de talep görüyor. Sosyal beceriler dediğimizde bir profesyonelin çalışma alanındaki diğer bireylerle olan iletişimini iyileştirmesinde rol oynayan; zaman yönetiminden, liderlik ve takım çalışmasına kadar çeşitlilik gösteren birtakım becerilerden bahsediyoruz.

Yönetimlerin Karşılaştığı Zorluklar

Yönetimler adına, yeni teknolojilerin iş pazarları üzerindeki etkisine dikkat çekmek acil ihtiyaç teşkil ediyor. Bu yolda eğitim politikalarını geliştirmeli, her yaştan bireylerin eğitim ve beceri seviyelerini artırmak üzerine kurmalıyız.  Müfredatlar özellikle bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) alanlarında pekiştirici olmalı; ancak bunların yanında sözünü ettiğimiz sosyal becerilerin de üzerinde durmalıdır.

Endüstrinin Karşılaştığı Zorluklar

Rekabete uygun bir yol haritası çizmek sektörlerin kararlarına bağlılık gösteriyor. Ancak şurası kesin ki, ürünün en yüksek potansiyeline ulaşması ve pazardaki rekabet yarışına girebilmesi sektördeki nitelikli rollere bağlı. Bu noktada uzun vadeli ve yaratıcı düşünülmeli; zira ihtiyaç duyulan daha kapsamlı ve ileriye yönelik bir yaklaşım olacak.

Çalışanların Karşılaştığı Zorluklar

Çalışanların hayat boyu öğrenim ve kişisel gelişim konusunda bireysel sorumluluk almaları şart. Çoğu bireyin birikimlerini güncellemek ve yenilemek adına süreç boyunca çeşitli eğitim evrelerini ve işler arasındaki geçiş dönemlerini tecrübe edeceği aşikar.

Harekete Geçmek İçin Bir Çağrı:

Dünya Ekonomik Forumu’nun (World Economic Forum) işlerin geleceği hakkındaki raporu (The Future of Jobs Report 2018) harekete geçmek için bir çağrıda bulunuyor ve “iş” kavramının geleceğinin şekillenmesinde yararlı bir kaynak olmayı umut ediyor. Hükümetlerin, endüstrinin ve çalışanların temel hedefi geleceğin işlerinin maddi anlamda hakkı olan karşılığı bulduğu bir dünya yaratmak olmalı. Tüm bu işler saygıyla karşılanırken kişisel büyüme ve gelişmeye yeterli alan yaratılmalı.

Barış Bingöl

Barış Bingöl is the Chief Marketing Officer at Sertifier Inc. and works each day to build bridges between their products & services and the individuals & institutions that benefit from them.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *