Öğrenciler & Kursiyerler

Sosyal medyada sertifika ve rozet paylaşmak ne anlama geliyor?

Geçmişten günümüze insanlar yetkinliklerini ve başarılarını kanıtlamak ya da iş dünyasında kabul görmek adına sosyal çevreler edinmiş, gruplara dahil olmuş, para ödemeye değer becerileri ispatlamak adına da rozet, nişan, belge, unvan vb. birçok şeye ihtiyaç duymuştur. Tüm bunlar günümüzde dijitalleşmeye başlamış, insanların bunları ispatlamak için fiziki açıdan bir araya gelme zorunluluğu ortadan kalkmıştır. Bu ispatların dijitalleşmiş halleri ise sertifika paylaşımı ve rozet paylaşımı olarak hayatımızdaki yerini aldı. Peki dijital rozet ve sertifikalar nedir, ne işe yararlar bunları bir inceleyelim;

Dijital rozet nedir?

Öğrenenlerin yetkinliklerini ve bilgi düzeylerini ortaya koyan bileşenlerdir. Öğretim ortamlarında kullanımı giderek yaygınlaşan ve öğrenenlerin becerilerini veya bilgilerini yansıtmak için kullanılır. Diploma, sertifika gibi belgeler arasındaki yerini almaya başlamıştır. Online bir ispat yöntemidir.

Sertifika nedir?

İş başvurularında ya da şirketlerin iş tekliflerinde, insan kaynakları departmanı tarafından eğitim durumundan çok daha önde tutulan yetkinlik ispatıdır. Yani, geçmişten bugüne kendinize kazandırdığınız yeteneklerin ispatı durumundadır. Hem online hem de offline bir ispat yöntemidir. Bu yöntemle kişiler fiziki olarak da yetkinliklerini ispat edebilme şansına sahiptir.

Günümüzde, insanların sürekli öğrenmesi ve teknolojinin hızla ilerlediği bir süreçte çağa ayak uydurabilmek adına ‘’sürekli öğrencilik’’ kavramı ortaya çıktı. İşini iyi yapmanın yanında, işinize ne kattığınız, kendinize ne kattığınız ve birlikte çalıştığınız insanlara ne kattığınız da sorgulanır oldu. Yalnızca sürekli okuyan, sürekli öğrenen, çağa ayak uydurabilen ve bunların yanında yenilik üreten ya da hemen adapte olabilen şirket, yönetici ve çalışanlar ayakta kalabilir hale geldi. Yani kısacası, nüfus ve eğitim kalitesi arttıkça, teknoloji geliştikçe, insanlardan beklenen yetkinliklerin de sayısı bir hayli arttı. 

Yukarıda bahsettiğimiz yetkinlik ispat yöntemleri ve beklenen yetkinlikler, insanları, iş arama veya teklif alma süreçlerinde, yetkinliklerini ispatlaması adına sertifika paylaşımı ve rozet paylaşımı için birçok sosyal platformunu kullanımına teşvik etmiş oldu. Bu noktada iş dünyasının Facebook’u olarak nitelendirilen Linkedin bu tür ispatların dijitalleşmesine büyük katkı sağladı. Rozet, nişan benzeri işaretler, göstergeler aslında tarihsel olarak da insanların çok yoğun kullandığı “farklılığı ya da benzerliği, bilgiyi, uzmanlık derecelerini, yeteneği vb.” türü özellikleri anlatmayı, algılatmayı amaçlayan yöntemlerin en yaygın biçimde kullanılan haliydi. Doğal olarak dijital çağda da sertifika paylaşımı ve rozet paylaşımı haline gelerek aynı amaçlarla kullanılmaya başladılar. Tabii ki ilk uygulayanlar online oyunlar, FourSquare, Facebook gibi sosyal platformlar oldu. Sosyal ağlar, bu kanallarda yapılan “Badge/Rozet” uygulamaları ile katılımı arttırmak, özendirmek, yarıştırmak, eğlendirmek için çeşitli dijital rütbelerle, sınıflamalarla insanları sertifika paylaşımı ve rozet paylaşımı için motive ettiler, değerlendirdiler.

Bu sayede dijital rozetler ve geçmişte de kullanılan ancak günümüzde dijitalleşen sertifikalar, yetkinliklerin ispatlanması, ya da insanların kendilerini oyun ya da başarı anlamında kanıtlaması adına yetkili kurumlar tarafından sunulan hizmet ve çözümler olarak sertifika paylaşımı ve rozet paylaşımı ile hayatımızdaki yerini aldı. Gelecekte de yalnızca iş dünyasında değil, hayatımızın her alanında sertifika paylaşımı ve rozet paylaşımı ile karşılaşacağız gibi görünüyor.

Barış Bingöl

Barış Bingöl is the Chief Marketing Officer at Sertifier Inc. and works each day to build bridges between their products & services and the individuals & institutions that benefit from them.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *