Sertifier Hakkında

Sertifier ile Otomasyon Yoluyla Uzun Sertifikasyon Sürecini Hızlandırın Ve Daha Profesyonel Hale Getirin

Son zamanlarda teknoloji hayatımızın odak noktası olurken her şey günden güne hatta saniyeler içinde gelişip dijitalleşiyor. Dijitalleşme, kurumların veya işletmelerin faaliyetlerinde iş yapış şekillerinde köklü değişimler yaratmaya başlıyor. Dijitalleşme sayesinde yeni pazarlara erişerek büyük kazanımlar elde ediliyor. Ulaşılabilir bilgilerin herhangi bir bilgisayar, akıllı telefon ve tablet gibi teknolojik araçlarla kullanılabilecek ve dijital ortamlarda kullanılabilecek şekilde aktarılması sürecine dijitalleşme denir. Dijitalleşmenin getirdiği diğer bir kavram otomasyondur. Makine ve insan gücünün tek bir çatı altında toplandığı sisteme otomasyon denir. Dijital dönüşümün olduğu yerde otomasyon olmalıdır. Şirketler ve işletmeler daha verimli çalışmaları için imkan sağlayan otomasyon sistemi, globalleşmeye olanak sağlar. Pandeminin de getirisiyle geleceğin çalışma biçimlerinde dijitalleşme ve otomasyon alanlarında gelişmeler gittikçe artmaya başladı. İşletmelerin her biri dijital dönüşüm ve otomasyon sistemini geliştirmeye çalışmaktadır. Bu gelişmeler iş verimliliğini arttırmaktadır. Bir iş yerinde iş verimliliğinin artması demek, verilen görevleri ve işlerim zamanında ve hedefe uygun olarak tamamlayabilmektir ve bu iş verimliliği hedefi belli bir motivasyonla olur. İş verimliliğini sağlamak için çevresel konumlarla beraber içsel motivasyonun da olması gerekir. İçsel motivasyon sağlanmasında en büyük rol başarı hissidir. Başarı hissi ile çalışanlar yaptıkları işe daha sıkı tutunarak sürekli başarı elde etmeye çalışır. Verimliliğin sürekliliği için ise düzenli uygulayabileceğiniz program ve tavsiyelerden yararlanılabilir. Bunu bilen işletmeler de çalışanlarına başarı hissini yaşatmak için artık sertifika eğitimlerini çalışanları için ayarlamaya başladılar. Verimliliği arayan ve etkin bir şekilde kullanmak isteyen işletmeler bu yöne doğru geliştirmeler ve yöntemler ile hareket etmeye başlamıştır. Sertifika programları sayesinde işverenlerin çalışanlarına olan motivasyon desteği bu yöntemler arasındadır. Alınan sertifika ile çalışanların motivesi gittikçe artmıştır. Aldıkları eğitim sayesinde kendilerini daha da çok geliştiren çalışanlar yaptıkları işte daha da başarılı olmaya başlamışlardır. 

Dijital dönüşümün sertifikalara da etkisi vardır. Son zamanlarda dijitalleşmeye uyum sağlayan şeylerden biri gelenekselleşmiş kağıt sertifikalardır. Teknolojinin gelişmesiyle beraber sertifikalar da dijital dönüşüme girmiştir. Akıllı sertifikalar ile geleneksel sertifikalar dijital ortama taşınmaya başlamıştır. Akıllı sertifikalar ömür boyu kalıcılık sağladığı gibi her ortamda paylaşılabilir olduğu için alan kişilerin her yerde motive olmasını sağlar. Aynı zamanda dijital rozetler de başarıları doğrulamak için danışanlar ve işverenler de dahil olmak üzere dünyanın geri kalanıyla kolayca paylaşmayı sağlıyor. Sertifier, sertifika ve rozetleri dijitalleştirerek LinkedIn dahil olmak üzere sosyal ve profesyonel medya platformlarında kolayca paylaşmaya olanak sağlamaktadır. Aynı zamanda Sertifier ile ürün sertifikasyonunu otomasyon sistemine entegre etmek için uzun süre beklemeye gerek kalmamıştır. Sertifier kendi alt yapısı ve teknolojisi ile bu süreyi minimuma indirmeyi başarmıştır. Böylece hem dijitalleşme ve otomasyon sürecine ayak uydurmak kolaylaşırken hem de sertifikasyon süreci günümüzün hızına ayak uydurmuştur.

Begüm Avcı

Hi there! I'm Begum, the Marketing Manager at Sertifier! In addition to trying to reach more people with Sertifier's creative solutions daily.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *