Öğrenciler & Kursiyerler

Kurum İçi Eğitim Süreçlerinde Dijital Sertifikalar

Şirket Öğrenme Kültürü şirketten şirkete değişim gösterebilse de temel amaçlarından biri çalışanlarının hizmet verdikleri şirketlerinden geri dönüş alabilmeleri, çalışırken gelişebilmeleridir. Bu süreci şirket yapısına ve kültürüne entegre ederken günümüzde sıkça akıllı sertifika sistemlerinden yararlanılmaktadır ve buna ek olarak çalışanları Dijital Sertifika ve Dijital Rozetler ile motive edip işlerine olan bağlılıklarını artırmak iyi bir seçenek olabilir. Sertifikalar ve Rozetler aynı zamanda çalışanlarınızı istedikleri konular üzerinde geliştirip derinleşmelerini sağlamakla beraber üstelik bu duruma ek olarak şirket bağlılıklarını artırmaktadır. Bu süreçler dışında şirketin içinde herhangi bir terfi ya da iş tanım değişikliği olduğunda da adaptasyon sürecinde sertifikasyon süreci aday için çok önem taşımaktadır.

2021 itibari ile üniversite mezunlarının çoğu Z kuşağından oluşmaktadır. Z kuşağının eğitime ve kişisel gelişime açıklığı ve bu konuda çalıştığı yerlerdeki arayışı da yadsınamaz bir gerçektir. Günümüz iş dünyasında öğrenilmesi gereken konular günlük değişebilmekte olup insanın kendini geliştirebilecek herhangi bir yeniliğe açık tutabilmesi önemli bir dinamik olmuştur. Özellikle yeni mezun çalışanların şirkete olan bağlılığını artırmak ve iş hayatına alışmalarını sağlamak konusunda şirketin onları nasıl motive ettiği elzem bir önem taşır. Yeni işe girişte ya da yeni bir terfide kullanılacak planlanmış bir eğitim programı yeni gelen ya da terfi alan aday için önem taşımakla birlikte şirketin kurum içi eğitim süreci ve prestiji ekstra dikkat edilmesi gereken bir unsurdur. Sonuçta çalışanlarınız sizin iç müşterilerinizdir ve siz bir şirket olarak aynı şekilde onlara da hizmet sağlamak durumundasınızdır.

Günün sonunda şirketinin kendisine değer verdiğini düşünen çalışanlar şirketleri için daha efektif çalışıp verimli olmaya yatkındırlar. Sertifikalar ve rozetler çalışanın şirket bağlılığı için önemli olmasıyla birlikte  çalışanın kendi rolünde derinleşmesi için de önem arz etmektedir. Örneğin yeni bir terfide ya da işe alımda pozisyonunuz hakkında ön bilgi sahibi olmak ya da gerekli şartlara sahip olabilmek için sertifikalar önemli bir konumdadır. Bütün bunlara ek olarak çalışanın sahip olduğu eğitim hakları ve kişisel gelişim imkanları şirket için çok iyi bir prestij olarak geri döner. Örneğin çalışanınız kendi LinkedIn profilinde kazandığı sertifikayı ya da rozeti paylaşıp bağlantılarına sunduğunda insanlar çalışanın bu başarısını şirketinin ona sunduğu bu imkanla bağdaştırma eğiliminde olurlar. Böylece şirketin ileriki bir iş arayışında başvuran aday gördüğü bu imkanlar üzerinden şirket hakkında olumlu düşüncelere sahip olabilir ve şirket kültürüne paralel şekilde başvurularını güvenle gerçekleştirebilir. Son olarak şirketler değişen teknolojiyle uyum sağlayabilmeli ve eğitim süreçlerini Dijital Sertifika ve Dijital Rozetler gibi akıllı sertifika süreçleri ile uyumlu hale getirebilmeli ve şirket öğrenme kültürlerini yeni gelişen süreçler ile revize edebilmelidir.

Barış Bingöl

Barış Bingöl is the Chief Marketing Officer at Sertifier Inc. and works each day to build bridges between their products & services and the individuals & institutions that benefit from them.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *