Öğrenciler & Kursiyerler

Beceri Yönetimi ve Doğrulamada Dijital Rozetlerin Önemi

Rozetler, çok eski tarihlerden beri var olan ve bireylerin herhangi bir durum hakkındaki başarı, tecrübe ve uzmanlık alanı gibi becerilerini gösteren simgelerdir.  Bu simgeler kişiler için bir unvan gösterimi sağlamaktadır. Örneğin yüzyıllardır askeri alanda kullanılan rozetler veya ilkokulunda okuma yazmayı öğrenince yakaya takılan rozetler gibi.Rozetler farklı alanlarda kullanılabilmektedir. İş hayatında bir statü göstergesi olabilir. Eğitim hayatında ise kurdeleler en çok bilinen rozet uygulamalarıdır.

Dünyanın dijitalleşmesi ile birlikte rozetlerde dijital ortama aktarılmıştır.Eskiden kıyafetlerde görülen rozetlerin yerini dijital rozetler almıştır. Bu durum rozet kullanımını kolaylaştırmıştır. Günümüzde insanlar rozetler aracılığıyla yetkinliklerini kolayca paylaşabilmektedir. 

Diploma ve sertifika gibi değerlendirme araçları süreç hakkında geniş bir bilgi sunabilmektedir. Ancak kişinin becerileri hakkında tam bir bilgi verememektedir. Dijital rozetlerde ise kişiler yetkinlik, başarı,üyelik gibi durumlarını çevrimiçi paylaşabilmektedir. Tasarımlarını özelleştirebilmektedir. Rozetlerini aynı anda onlarca kişiyle paylaşabilmektedir. Bu gibi kolaylıklar rozetlerinin tercih edilmesini sağlamıştır.

Rozetler başarıyı belgelemede kullanılabilir. Kişinin becerilerini gösterebilme imkanı tanır. Örneğin;kişi iş başvuru süreçlerinde kişinin becerilerini gösterebilir.Böylece rozetlerle mevcut bilgi düzeyi değerlendirebilir.Ayrıca kurum ve kuruluşlardan elde edilecek rozetler ve terfi süreçlerinde de kullanılabilir. İş çevrelerinde ve eğitim kurumlarında var olan ölçme ve değerlendirme yöntemlerine alternatif olarak görülebilir.Kurum içinde çalışanların eksik yönlerinin tespit edilebilmesi için önemli bir veridir.Böylelikle kişilerin yetenek ve başarılarına yönelik beceri yönetimi imkanı sağlanmaktadır. 

Rozetler temel olarak kişinin  motivasyonunu olumlu yönde etkiler.Ayrıca çalışanların rozet kazanmak için sergiledikleri davranışlarla performans artışı da sağlanabilmektedir. Çünkü rozetlerin rekabet duygusu oluşturma ve özgüven artışı gibi olumlu yönleri bulunmaktadır. Böylelikle rozetler ile başarı, motivasyon ve verimlilik artabilmektedir. 

Rozetlerde, alınan eğitimlerin ve unvanların doğrulanması gerekmektedir. Çünkü rozetin sahte olarak düzenlenme durumu olabilir. Doğrulama ile bu durum önlenmeye çalışılabilir.Örneğin;rozetlerde kazanılmayan bir başarı kazanılmış gibi gösterilebilir. Bu durumun önüne geçmek için kişilerin kanıtlara ihtiyacı vardır. Alınan eğitimlerin zaman, sınav sonucu, video kaydı gibi deliller ile desteklenmesi önemlidir. Bu belgeler kanıt niteliği taşımaktadır. Bu paylaşılan rozetin güvenilirliği artabilir. Sahte rozet düzenlemenin önüne geçilebilir.

Dijital rozet başarıyı gösteren önemli bir belgedir. İş ve eğitim gibi pek çok alanda insanlara kolaylık sağlar. Bilgi ve beceriler kolayca paylaşılabilir. İlgi alanlarına göre eğitimler alabilir. Kişi beceri yönetimi ile yetkinliklerini geliştirip, yönetebilmektedir.Böylece kişinin motivasyonu ve verimliliği artabilmektedir.

Bu konuların kişi ve kurum için bir çok faydası bulunmaktadır.

Arda Helvacılar

Greetings, this is Arda. I am the founder of Sertifier and a devoted edtech enthusiast.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *